Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και κατάτμηση της Ιατρικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1998 (EL)
Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και κατάτμηση της Ιατρικής

Παπαδημητρίου, Γιώργος Αλ. (1944-2009) (EL)

Παραλήπτης: Αρσένης, Γεράσιμος (1931-2016) (EL)
Παραλήπτης: Λαλιώτης, Κώστας (1951-) (EL)
Παραλήπτης: Γείτονας, Κώστας (1939-) (EL)

Σημείωμα
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Νοσηλευτικό ίδρυμα
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική για την υγεία
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κοινωνικά θέματα
Εκπαιδευτική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1998-09-04


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.