Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος (EL)

Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EL)
Greece. Ministry of Labour and Social Insurance (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Annotator: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Έκθεση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική (EL)
Κοινωνικά προβλήματα (EL)
Γεωγραφία (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Εργατικό δυναμικό (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Δημόσια δαπάνη (EL)
Ηλικιωμένος (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ανεργία (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Geography (EN)
Economics (EN)
Labour force (EN)
Finance (EN)
Elderly person (EN)
Social security (EN)
Economic policy (EN)
Population policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Unemployment (EN)
Gross national product (EN)
Social problem (EN)
Social questions (EN)
Politics (EN)
Budget policy (EN)
Employment and working conditions (EN)
Public expenditure (EN)


Ελληνική γλώσσα

2001-04

A1S5_KoiAsf_F1T42

1997-2002 Κοινωνική ασφάλιση (EL)
1997-2002 Social security (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.