Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Περίληψη Αναλογιστικής Ανασκόπησης του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική
Κοινωνικά προβλήματα
Γεωγραφία
Κοινωνική ασφάλιση
Απασχόληση και εργασία
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Εργατικό δυναμικό
ΑΕΠ
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Δημόσια δαπάνη
Ηλικιωμένος
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001-04


1997-2002 Κοινωνική ασφάλιση (EL)
1997-2002 Social security (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.