Αναλογιστική Ανασκόπηση του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Αναλογιστική Ανασκόπηση του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική
Κοινωνικά προβλήματα
Ταμείο συντάξεων
Απασχόληση και εργασία
Γονιμότητα
Συνταξιούχος
Οικονομική ζωή
Επικουρική σύνταξη
Πολιτική ζωή
Εργατικό δυναμικό
Δημόσια δαπάνη
Ηλικιωμένος
Δημογραφία
Θνησιμότητα
Μετανάστευση
Απολαβές από την εργασία
Κοινωνική ασφάλιση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομική πολιτική
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινωνικά θέματα
ΑΕγχΠ
Ανεργία
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001-04


1997-2002 Κοινωνική ασφάλιση (EL)
1997-2002 Social security (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.