Αναλογιστική Ανασκόπηση του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2001 (EN)
Αναλογιστική Ανασκόπηση του Ελληνικού Ασφαλιστικού Συστήματος

Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική
Κοινωνικά προβλήματα
Ταμείο συντάξεων
Απασχόληση και εργασία
Γονιμότητα
Συνταξιούχος
Οικονομική ζωή
Επικουρική σύνταξη
Πολιτική ζωή
Εργατικό δυναμικό
Δημόσια δαπάνη
Ηλικιωμένος
Δημογραφία
Θνησιμότητα
Μετανάστευση
Απολαβές από την εργασία
Κοινωνική ασφάλιση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Οικονομική πολιτική
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινωνικά θέματα
ΑΕγχΠ
Ανεργία
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2001-04


1997-2002 Κοινωνική ασφάλιση (EL)
1997-2002 Social security (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)