Τα βασικά σημεία που έθεσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριος Ρέππας στις καθημερινές συναντήσεις με τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και τους Εργοδοτικούς Φορείς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Τα βασικά σημεία που έθεσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτριος Ρέππας στις καθημερινές συναντήσεις με τη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και τους Εργοδοτικούς Φορείς

Ελλάς. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (EL)

Επιστολή
Κείμενο

Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας
Απασχόληση και εργασία
Οργανισμός Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Οργανισμός Εργατικής Εστίας
Οικονομική ζωή
Κοινωνικός διάλογος
Οικονομική ανάπτυξη
Εθνικό εισόδημα
Επικουρική σύνταξη
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων
Συνταξιοδοτικό σύστημα
Χρηματοδότηση
ΟΚΑ
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
σύνταξη γήρατος
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002-04-10


1997-2002 Κοινωνική ασφάλιση (EL)
1997-2002 Social security (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.