Σχετικά με το συνταξιοδοτικό σύστημα και την κοινωνική ασφάλιση

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareImage (EN)

2002 (EN)
Σχετικά με το συνταξιοδοτικό σύστημα και την κοινωνική ασφάλιση (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Πίνακας

Πολιτική ζωή (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Έλλειμμα (EL)
Γεωγραφία (EL)
Πολιτικά κόμματα (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Ταμείο συντάξεων (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Geography (EN)
Gross national product (EN)
European Union (EN)
Social questions (EN)
Finance (EN)
Pension fund (EN)
Loss (EN)
Social security (EN)
Politics (EN)
Budget policy (EN)
Political parties (EN)


Greek

2002

A1S5_KoiAsf_F2T8

1997-2002 Κοινωνική ασφάλιση (EL)
1997-2002 Social security (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)