Άμεσες και Κεντρικές Προτεραιότητες του Προγραμματισμού Α' Εξαμήνου 2003

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
Άμεσες και Κεντρικές Προτεραιότητες του Προγραμματισμού Α' Εξαμήνου 2003

χ.ο. (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Βιομηχανική πολιτική
Αττικό μετρό
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Εργασία
Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου
Μετρό Θεσσαλονίκης
Οικονομική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική ζωή
ΚΠΣ
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εξωτερική πολιτική
Δημόσια έργα
Διεθνείς σχέσεις
Πηγή δικαίου
Αερολιμένας
Κοινωνική πολιτική
ΠΑΘΕ
ΙΚΑ
Εκπαιδευτική πολιτική
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Ύδρευση
Πολιτική για την υγεία
Όχημα κινούμενο σε σιδηροτροχιές
Γεωγραφία
Ολυμπιακοί αγωνες
Ευρωπαϊκή Ένωση
Υπόγειος σιδηρόδρομος
Διαφθορά
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Οικονομική πολιτική
Φορολογική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Παιδεία
Απελευθέρωση της αγοράς
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Οδικό δίκτυο
Αττική οδός
Εγνατία Οδός
Δημοσιονομικά
Τραμ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2003


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)