Ελλάδα 2004: Επιλογή Κρίσιμων Θεμάτων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ελλάδα 2004: Επιλογή Κρίσιμων Θεμάτων

χ.ο. (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Επικοινωνία και μόρφωση
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Περιβαλλοντική πολιτική
Πολιτική απασχόλησης
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη
Κοινωνία της γνώσης
Πολιτική ζωή
Υπουργείο Ανάπτυξης
Εξωτερική πολιτική
Υπουργείο Πολιτισμού
Διεθνείς σχέσεις
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εκπαιδευτική πολιτική
Μεταφορές
Πολιτική για την υγεία
Πολιτισμός
Υπουργείο Γεωργίας
Αμυντική πολιτική
κοινωνία της πληροφορίας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Περιβάλλον
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Οικονομική πολιτική
Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Γεωργική πολιτική
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Υπουργείο Αιγαίου

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-01-27


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.