Ελλάδα 2004: Επιλογή Κρίσιμων Θεμάτων

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
Ελλάδα 2004: Επιλογή Κρίσιμων Θεμάτων

χ.ο. (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών
Επικοινωνία και μόρφωση
Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Περιβαλλοντική πολιτική
Πολιτική απασχόλησης
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
Οικονομική ζωή
Οικονομική ανάπτυξη
Κοινωνία της γνώσης
Πολιτική ζωή
Υπουργείο Ανάπτυξης
Εξωτερική πολιτική
Υπουργείο Πολιτισμού
Διεθνείς σχέσεις
Υπουργείο Δικαιοσύνης
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εκπαιδευτική πολιτική
Μεταφορές
Πολιτική για την υγεία
Πολιτισμός
Υπουργείο Γεωργίας
Αμυντική πολιτική
κοινωνία της πληροφορίας
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Περιβάλλον
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας
Οικονομική πολιτική
Υπουργείο Τύπου και ΜΜΕ
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης
Γεωργική πολιτική
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Υπουργείο Αιγαίου

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2003-01-27


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)