40 Σημαντικά Σημεία Προγραμματισμού Α' Εξαμήνου 2003

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
40 Σημαντικά Σημεία Προγραμματισμού Α' Εξαμήνου 2003

χ.ο. (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Ολυμπιακοί αγώνες
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Αθλητισμός
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Δημόσια έργα
Εξωτερική πολιτική
Διεθνείς σχέσεις
Ενεργειακή πολιτική
Εκπαιδευτική πολιτική
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πολιτική για την υγεία
Οικονομική πολιτική
Φορολογική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Αγορά
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2003


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)