Σχετικά με τον "Προγραμματισμός Α' Εξαμήνου 2003"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Σχετικά με τον "Προγραμματισμός Α' Εξαμήνου 2003"

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Παραλήπτης: Θέμελης, Νίκος (1947-2011) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Οικονομικός προγραμματισμός
Κοινωνική ασφάλιση
Εθνικός προγραμματισμός
Απασχόληση και εργασία
Εργασία
Οικονομική ζωή
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Πολιτική ζωή
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
ΟΓΑ
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κοινωνικά θέματα
ΙΚΑ

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.