"Βάση δεδομένων" για κυβερνητικές δεσμεύσεις στην Περιφέρεια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
"Βάση δεδομένων" για κυβερνητικές δεσμεύσεις στην Περιφέρεια

χ.ο. (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Κείμενο

Ολυμπιακοί αγώνες
Βιομηχανική πολιτική
Εθνότητα
Βιομηχανία
Αθλητικές εγκαταστάσεις
Εργασία
Αθλητισμός
Μετρό Θεσσαλονίκης
Οικονομική ζωή
Γεωργικός τομέας
μειονότητα
Δημόσια έργα
Περιφερειακή πολιτική
Περιφερειακή ανάπτυξη
Αερολιμένας
ΠΑΘΕ
Μεταφορές
Ύδρευση
Εκσυγχρονισμός
Γεωγραφία
Λιμενικές εγκαταστάσεις
Πολεοδομία
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Οδικό δίκτυο
Ανώτατη εκπαίδευση
Βιομηχανική περιοχή
Πολιτική μεταφορών
Εγνατία Οδός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002-02-09

A1S5_KybDesmPer_F1T1

2002 Κυβερνητικές δεσμεύσεις- Περιφέρεια (EL)
2002 Government commitments- Regional (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.