Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004

Βενιζέλος, Ευάγγελος Β. (1957-) (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Πρόγραμμα
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Προστασία του καταναλωτή
Δίκαιο
Απασχόληση και εργασία
εμπορική ναυτιλία
Τουρισμός
Δικαιοσύνη
ίσες ευκαιρίες
Διεθνείς Οργανισμοί
Πολιτική άμυνα
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Διοικητική διαφάνεια
Επαγγελματική κατάρτιση
Νέος
Αγορά της εργασίας
ένοπλες δυνάμεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια διοίκηση
Ειρήνη
Κοινωνία των πολιτών
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Κοινωνικά θέματα
Πόλη
Εμπορικός στόλος
Διασπορά
Πολιτική απασχόλησης
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Εθελοντισμός
Δικαιώματα του πολίτη
Άνεργος
Εξωτερική πολιτική
Αποκέντρωση
Κυπριακό ζήτημα
Μεταναστευτική πολιτική
Περιφερειακή ανάπτυξη
Κοινωνική πολιτική
Ανταγωνιστικότητα
Μεσαία επιχείρηση
Οικογένεια
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Αγρότης
προστασία των πολιτών
Κοινωνία των πληροφοριών
βιώσιμη ανάπτυξη
Ποιότητα ζωής
Ενοποίηση του δικαίου της ΕΕ
τρίτη ηλικία
Διεύρυνση της ΕE
ΟΝΕ
Δημοσιονομικά
Ανθρωπιστική βοήθεια
Κράτος δικαίου
Ολυμπιακοί αγώνες
Πολιτιστική πολιτική
Πολιτική ζωή
Μέση Ανατολή
Ηλικιωμένος
Αειφόρος ανάπτυξη
Τηλεπικοινωνία
κοινωνική συνοχή
Στρατός
Άτομο με ειδικές ανάγκες
Πολιτική για την υγεία
Διαφθορά
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Εξετάσεις
Οικονομική πολιτική
Κοινωνικό δίκτυο
Κατοικία
Εγκληματικότητα
Ανώτατη εκπαίδευση
Γυναίκα
Νέα Δημοκρατία
διπλωματία
Συνταξιούχος
Αθλητισμός
Οικονομική ζωή
Κοινωνία της γνώσης
Αναθεώρηση του συντάγματος
Ενέργεια
υγεία
Ίση μεταχείριση
Βαλκάνια
Δημογραφία
ύπαιθρος
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Κοινωνική ασφάλιση
Διπλωματικές σχέσεις
Δημοκρατία
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
ΠΑΣΟΚ
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
απόδημος
Μικρή επιχείρηση
κοινωνική πρόνοια

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000-02-18


1997-2004 Προγραμματισμός (EL)
1997-2004 Policy planning (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.