2000-2004 Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις μας - Οι δεσμεύσεις μας

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2000 (EN)
2000-2004 Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις μας - Οι δεσμεύσεις μας

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (EL)

Βιβλιοδετημένη έκθεση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Προστασία του καταναλωτή
Δίκαιο
Σύνταγμα
Απασχόληση και εργασία
Οδική ασφάλεια
Πολιτική ζωή
Πολιτικά κόμματα
Διεθνείς σχέσεις
Περιφερειακή πολιτική
Εκπαιδευτική πολιτική
Εκσυγχρονισμός
Πολιτική για την υγεία
Αγορά της εργασίας
Αμυντική πολιτική
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΝΑΤΟ
Εμπορικός στόλος
Κοινωνικά προβλήματα
Περιβαλλοντική πολιτική
Πολιτική απασχόλησης
Αθλητισμός
Οικονομική ζωή
Προστασία του περιβάλλοντος
Εξωτερική πολιτική
Αναπτυξιακή πολιτική
Αποκέντρωση
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Πηγή δικαίου
Πολιτική της επικοινωνίας
Φορολογία
Εμπορική πολιτική
Κοινωνική πολιτική
Δικαιώματα του ανθρώπου
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Εσωτερική πολιτική
Πολιτισμός
Κοινωνική ασφάλιση
Ναρκωτικό
Κοινωνία των πληροφοριών
Δημόσια τάξη
Ποιότητα ζωής
Οικονομικός τομέας
Δημοσιονομική πολιτική
Πολιτική μεταφορών
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2000


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)