2000-2004 Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις μας - Οι δεσμεύσεις μας

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)
Study (EN)

2000 (EN)
2000-2004 Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ: Οι προτάσεις μας - Οι δεσμεύσεις μας (EL)

ΠΑΣΟΚ (EL)
PASOK (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έντυπο
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Προστασία του καταναλωτή (EL)
Δίκαιο (EL)
Σύνταγμα (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Οδική ασφάλεια (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Πολιτικά κόμματα (EL)
Διεθνείς σχέσεις (EL)
Περιφερειακή πολιτική (EL)
Εκπαιδευτική πολιτική (EL)
Εκσυγχρονισμός (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Αγορά της εργασίας (EL)
Αμυντική πολιτική (EL)
Περιβάλλον (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
ΝΑΤΟ (EL)
Εμπορικός στόλος (EL)
Κοινωνικά προβλήματα (EL)
Περιβαλλοντική πολιτική (EL)
Πολιτική απασχόλησης (EL)
Αθλητισμός (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Προστασία του περιβάλλοντος (EL)
Εξωτερική πολιτική (EL)
Αναπτυξιακή πολιτική (EL)
Αποκέντρωση (EL)
Πηγή δικαίου (EL)
Πολιτική της επικοινωνίας (EL)
Φορολογία (EL)
Εμπορική πολιτική (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Δικαιώματα του ανθρώπου (EL)
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Εσωτερική πολιτική (EL)
Πολιτισμός (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Ναρκωτικό (EL)
Κοινωνία των πληροφοριών (EL)
Δημόσια τάξη (EL)
Ποιότητα ζωής (EL)
Οικονομικός τομέας (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (EL)
Πολιτική μεταφορών (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Law (EN)
Narcotic (EN)
Regional policy (EN)
Environmental policy (EN)
International relations (EN)
Education policy (EN)
Defence policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Education and communications (EN)
Trade (EN)
Social policy (EN)
Social problem (EN)
Sport (EN)
Health policy (EN)
Employment and working conditions (EN)
Tax system (EN)
Constitution (EN)
Economics (EN)
Merchant fleet (EN)
Public order (EN)
Devolution (EN)
Consumer protection (EN)
Quality of life (EN)
Trade policy (EN)
Economic sector (EN)
Agricultural policy (EN)
Public administration (EN)
Source of law (EN)
Civilisation (EN)
Environment (EN)
Community support framework (EN)
Road safety (EN)
Information society (EN)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Labour market (EN)
Economic policy (EN)
NATO (EN)
Communications policy (EN)
Social questions (EN)
Budget policy (EN)
Political parties (EN)
Modernisation (EN)
Domestic policy (EN)
Finance (EN)
Social security (EN)
Human rights (EN)
European Union (EN)
Foreign policy (EN)
Politics (EN)
Transport policy (EN)
Development policy (EN)
Employment policy (EN)
Environmental protection (EN)


Greek

2000

A1S5_KybPol_F3T2

1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)