Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2000 (EN)
Το Κυβερνητικό Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ 2000-2004

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Κράτος δικαίου
Ολυμπιακοί αγώνες
Επικοινωνία και μόρφωση
Προστασία του καταναλωτή
Δίκαιο
Πολιτιστική πολιτική
Απασχόληση και εργασία
Πολιτική ζωή
Τουρισμός
Πολιτική άμυνα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Ηλικιωμένος
Αειφόρος ανάπτυξη
Τηλεπικοινωνία
Διοικητική διαφάνεια
Εθελοντική προσφορά κοινωνικής εργασίας
Επαγγελματική κατάρτιση
Νέος
Στρατός
Άτομο με ειδικές ανάγκες
Πολιτική για την υγεία
Αγορά της εργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Διαφθορά
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
Εξετάσεις
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Ειρήνη
Κοινωνικό δίκτυο
Κατοικία
Κοινωνία των πολιτών
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Εγκληματικότητα
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Μη Κυβερνητική Οργάνωση
Κοινωνικά θέματα
Ανώτατη εκπαίδευση
Πόλη
Εμπορικός στόλος
Διασπορά
Γυναίκα
Πολιτική απασχόλησης
Νέα Δημοκρατία
Συνταξιούχος
Αθλητισμός
Οικονομική ζωή
Δικαιώματα του πολίτη
Άνεργος
Αναθεώρηση του συντάγματος
Ενέργεια
Ίση μεταχείριση
Εξωτερική πολιτική
Αποκέντρωση
Δημογραφία
Κυπριακό ζήτημα
Μεταναστευτική πολιτική
Οικονομική και κοινωνική συνοχή
Περιφερειακή ανάπτυξη
Κοινωνική πολιτική
Ανταγωνιστικότητα
Μεσαία επιχείρηση
Οικογένεια
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Μεταφορές
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Κοινωνική ασφάλιση
Αγρότης
Διπλωματικές σχέσεις
Δημοκρατία
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Κοινωνία των πληροφοριών
Ποιότητα ζωής
Ενοποίηση του δικαίου της ΕΕ
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Διεύρυνση της ΕE
Μικρή επιχείρηση
Δημοσιονομικά
Ανθρωπιστική βοήθεια

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2000


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)