δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1994 (EL)
Συνέντευξη (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Ερωτώμενος σε συνέντευξη: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Interviewee: Simitis, Costas (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση. Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση. Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Συνέντευξη
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (EL)
Δίκαιο (EL)
Ελληνικά Πετρέλαια (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Νομοθεσία (EL)
Διύλιση πετρελαίου (EL)
Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (EL)
Τιμή ενεργείας (EL)
Ενέργεια (EL)
Καρτέλ (EL)
Απελευθέρωση της αγοράς (EL)
Κερδοσκοπικά κεφάλαια (EL)
Σύμβαση προμηθειών (EL)
Καύσιμα (EL)
Κατανάλωση ενέργειας (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Βενζίνη (EL)
Energy consumption (EN)
Law (EN)
Finance (EN)
Cartel (EN)
Legislation (EN)
European Community (EN)
Supplies contract (EN)
Speculative capital (EN)
Liberalisation of the market (EN)
Price of energy (EN)
Trade (EN)
Public Petrole (EN)
Energy (EN)
European Union (EN)
Oil refining (EN)
Fuel (EN)
Petrol (EN)
Hellenic Petroleum (EN)


Ελληνική γλώσσα

1994

A1S4_ArthOmiSyn_F7Τ52

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.