Το Νέο Κοινωνικό Κράτος: Οι δεσμεύσεις μας για τη νέα τετραετία 2000-2004

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Το Νέο Κοινωνικό Κράτος: Οι δεσμεύσεις μας για τη νέα τετραετία 2000-2004

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Ομιλία
Κείμενο

Κοινωνικός προϋπολογισμός
Ένδεια
Απασχόληση και εργασία
Κοινωνικός αποκλεισμός
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Εργατικό δυναμικό
φτώχεια
Επιχειρηματικό πνεύμα
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Μεταναστευτική πολιτική
εργαζόμενος
Εθνικό σύστημα υγείας
Κοινωνική επανένταξη
Κοινωνική ασφάλιση
Ναρκωτικό
κοινωνική προστασία
Κράτος προνοίας
Χρηματοδότηση
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
επιχειρηματικότητα
Δημοσιονομικά
Aγοραστική δύναμη
Πλήρης απασχόληση

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000-03-15


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.