2000-2004 Δέκα Στόχοι για ισχυρή Κοινωνία, Απασχόληση και Ευημερία : Πρώτα η Ελλάδα - Πρώτα ο Πολίτης : Προγραμματικό Σχέδιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
2000-2004 Δέκα Στόχοι για ισχυρή Κοινωνία, Απασχόληση και Ευημερία : Πρώτα η Ελλάδα - Πρώτα ο Πολίτης : Προγραμματικό Σχέδιο

χ.ο. (EL)

Παραλήπτης: Ευθυμίου, Πέτρος (1950-) (EL)
Παραλήπτης: Κουσούλης, Λευτέρης (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική
Ολυμπιακοί αγώνες
Επικοινωνία και μόρφωση
Διεθνής ασφάλεια
Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Εργασία
Αθλητισμός
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Δικαιώματα του πολίτη
Δημόσια έργα
Μεταναστευτική πολιτική
Κυπριακό πρόβλημα
Κοινωνική πολιτική
Εκπαιδευτική πολιτική
Πολιτική για την υγεία
Πολιτισμός
Κοινωνική ασφάλιση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια διοίκηση
Οικονομική πολιτική
Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Παιδεία
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.