2000-2004 Δέκα Στόχοι για ισχυρή Κοινωνία, Απασχόληση και Ευημερία : Πρώτα η Ελλάδα - Πρώτα ο Πολίτης : Προγραμματικό Σχέδιο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
2000-2004 Δέκα Στόχοι για ισχυρή Κοινωνία, Απασχόληση και Ευημερία : Πρώτα η Ελλάδα - Πρώτα ο Πολίτης : Προγραμματικό Σχέδιο (EL)

χ.ο. (EL)
s.n. (EN)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Παραλήπτης: Ευθυμίου, Πέτρος (EL)
Παραλήπτης: Κουσούλης, Λευτέρης (EL)
Recipient of letters: Efthymiou, Petros (EN)
Recipient of letters: Kousoulis, Lefteris (EN)
Annotator: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

Δημογραφική πολιτική (EL)
Επικοινωνία και μόρφωση (EL)
Διεθνής ασφάλεια (EL)
Πολιτική απασχόλησης (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Εργασία (EL)
Αθλητισμός (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Δικαιώματα του πολίτη (EL)
Δημόσια έργα (EL)
Κυπριακό ζήτημα (EL)
Μεταναστευτική πολιτική (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Εκπαιδευτική πολιτική (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Πολιτισμός (EL)
Κοινωνική ασφάλιση (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Δημόσια διοίκηση (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Παιδεία (EL)
Γεωργική πολιτική (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Διεύρυνση της ΕE (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ολυμπιακοί Αγώνες (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Migration policy (EN)
Economic policy (EN)
Education policy (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Education and communications (EN)
Social policy (EN)
Sport (EN)
Health policy (EN)
Social questions (EN)
Education (EN)
Enlargement of the Union (EN)
Work (EN)
Budget policy (EN)
Employment and working conditions (EN)
International security (EN)
Economics (EN)
Finance (EN)
Social security (EN)
Population policy (EN)
Public works (EN)
European Union (EN)
Agricultural policy (EN)
Public administration (EN)
Civilisation (EN)
Cyprus dispute (EN)
Politics (EN)
Civil rights (EN)
Olympic games (EN)
Employment policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

2000

A1S5_KybPol_F4T12

1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.