Οι δέκα στόχοι της κυβέρνησης για το 2000-2004

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2000 (EL)
Οι δέκα στόχοι της κυβέρνησης για το 2000-2004

Βενιζέλος, Ευάγγελος Β. (1957-) (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Εργασία
Φυσικό περιβάλλον
Αναδιανομή του εισοδήματος
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Δικαιώματα του πολίτη
Αναθεώρηση του συντάγματος
Δημόσια έργα
Δημόσια ασφάλεια
Περιφερειακή ανάπτυξη
Κοινωνική πολιτική
Εθνικό σύστημα υγείας
Πολιτική για την υγεία
Κοινωνική ασφάλιση
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια διοίκηση
Ποιότητα ζωής
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Παιδεία
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000-02-29


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.