Οι δέκα στόχοι της κυβέρνησης για το 2000-2004

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Letter (EN)

2000 (EN)
Οι δέκα στόχοι της κυβέρνησης για το 2000-2004

Βενιζέλος, Ευάγγελος Β. (1957-) (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Εργασία
Φυσικό περιβάλλον
Αναδιανομή του εισοδήματος
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Δικαιώματα του πολίτη
Αναθεώρηση του συντάγματος
Δημόσια έργα
Δημόσια ασφάλεια
Περιφερειακή ανάπτυξη
Κοινωνική πολιτική
Εθνικό σύστημα υγείας
Πολιτική για την υγεία
Κοινωνική ασφάλιση
Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημόσια διοίκηση
Ποιότητα ζωής
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Παιδεία
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2000-02-29


1996-2004 Κυβερνητική πολιτική (EL)
1996-2004 Government policy (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)