Η Κοινωνική Διάσταση της Φορολογικής Πολιτικής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ Κοινωνική Διάσταση της Φορολογικής Πολιτικής

Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)
Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Σύνδεσμός Ελληνικών Βιομηχανιών (EL)

Δελτίο Τύπου
Πίνακας
Έκθεση
Κείμενο

Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα
Φοροδιαφυγή
ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Άμεσος φόρος
ΣΕΒ
Πολιτική ζωή
Φορολογική πολιτική
ΑΕΠ
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών
Δημοσιονομική πολιτική
Εισόδημα
Πολιτικά κόμματα
Έμμεσος φόρος
Κοινωνικά θέματα
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2000

A1S5_OikGraPro_F5T18

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.