Πιθανή "Απόκρυψη" Χρέους Γενικής Κυβέρνησης Ιταλίας μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων: Επιπτώσεις για την Ελλάδα- Doughts over way Italy qualified for euro- Italy rebuts swap contracts claims- Rome 'did not cheat over deficit'- Italy denies using swaps to hide deficit in EMU Bid

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Πιθανή "Απόκρυψη" Χρέους Γενικής Κυβέρνησης Ιταλίας μέσω χρηματοοικονομικών εργαλείων: Επιπτώσεις για την Ελλάδα- Doughts over way Italy qualified for euro- Italy rebuts swap contracts claims- Rome 'did not cheat over deficit'- Italy denies using swaps to hide deficit in EMU Bid

Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)

Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)
Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Norman, Peter (EL)
Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Bream, Rebecca (EL)
Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Blitz, James (EL)

Επισυναπτόμενα σχετικά άρθρα της εφημερίδας Financial Times, στην αγγλική γλώσσα.

Επιστολή
Κείμενο

Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφία
συνθήκη του Μάαστριχτ
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Χρέος
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
ΑΕΠ
Δημοσιονομική πολιτική
Διεθνείς σχέσεις
Έλειμμα
Δημοσιονομικά
Προϋπολογισμός
Ecofin

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001-11-07

A1S5_OikGraPro_F6T2

Financial Times, The Wall Street Journal
1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.