Ο φόρος Τόμπιν και οι κερδοσκόποι

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Ο φόρος Τόμπιν και οι κερδοσκόποι (EL)

Χαρδούβελης, Γκίκας (EL)
Hardouvelis, Gikas (EN)

Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Χαρδούβελης, Γκίκας (EL)
Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Παραλήπτης: Θέμελης, Νίκος (EL)
Recipient of letters: Themelis, Nikos (EN)
Annotator: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)
Recipient of letters: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)
Writer of accompanying material: Hardouvelis, Gikas (EN)

Άρθρο
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές (EL)
Γεωγραφία (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Πολιτική ζωή (EL)
Φορολογική πολιτική (EL)
Οικονομική και Νομισματική Ένωση (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Αγορά (EL)
Χρηματοδότηση (EL)
Κερδοσκοπικά κεφάλαια (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Geography (EN)
Economics (EN)
Fiscal policy (EN)
Finance (EN)
Speculative capital (EN)
Market (EN)
Economic and Monetary Union (EN)
Gross national product (EN)
Trade (EN)
European Union (EN)
Financing (EN)
Politics (EN)
Budget policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

2001-10-08
2001-10-06

A1S5_OikGraPro_F6T6

Οικονομικός ταχυδρόμος, σ. 42-44
1996-2004 Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.