Ενέργειες Εφαρμογής Γ' ΚΠΣ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Ενέργειες Εφαρμογής Γ' ΚΠΣ

χ.ο. (EL)

Σημείωμα
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
ΚΠΣ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001-02-05

A1S5_OikGraPro_F6T38

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.