Πολιτικές Κοινωνικής Πρόνοιας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2001 (EL)
Πολιτικές Κοινωνικής Πρόνοιας

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

ΟΑΕΔ
Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οικονομική ζωή
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικου Δυναμικού
Πολιτική ζωή
ΚΠΣ
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Περιφερειακή πολιτική
Εκσυγχρονισμός
Γεωγραφία
Κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Γεωργίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική πολιτική
Κυβερνητική πολιτική
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2001-01-22

A1S5_OikGraPro_F6T44

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.