Πολιτικές Κοινωνικής Πρόνοιας

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)

2001 (EN)
Πολιτικές Κοινωνικής Πρόνοιας

Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

ΟΑΕΔ
Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οικονομική ζωή
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικου Δυναμικού
Πολιτική ζωή
ΚΠΣ
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Περιφερειακή πολιτική
Εκσυγχρονισμός
Γεωγραφία
Κοινωνική ασφάλιση
Υπουργείο Γεωργίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική πολιτική
Κυβερνητική πολιτική
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
Δημοσιονομική πολιτική
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Γεωργική πολιτική
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2001-01-22

A1S5_OikGraPro_F6T44

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)