δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Προϋπολογισμός

Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)
Παπαδημητρίου, Κώστας Ν. (EL)

Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Παπαδημητρίου, Κώστας Ν. (EL)
Παραλήπτης: Χριστοδουλάκης, Νίκος Μ. (1952-) (EL)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Πίνακας
Επιστολή
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Φυσικό πρόσωπο
Δίκαιο
Έμμεσος φόρος
Νομικό πρόσωπο
Υπουργείο Οικονομικών
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Προϋπολογισμός
Άμεσος φόρος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002-10-03

A1S5_OikGraPro_F7T23

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.