Η σύνθεση φορολογικών εσόδων ανά κατηγορία- Ονομαστικά μεγέθη (μεταβολές 2003/02)- Δημοσιονομικοί στόχοι (% ΑΕΠ)- Διεθνείς εξελίξεις- Βασικά οικονομικά μεγέθη Ελλάδος- Ευρωζώνης (% ετήσιες μεταβολές)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2002 (EL)
Η σύνθεση φορολογικών εσόδων ανά κατηγορία- Ονομαστικά μεγέθη (μεταβολές 2003/02)- Δημοσιονομικοί στόχοι (% ΑΕΠ)- Διεθνείς εξελίξεις- Βασικά οικονομικά μεγέθη Ελλάδος- Ευρωζώνης (% ετήσιες μεταβολές)

χ.ο. (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία. Η ημερομηνία έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Σημείωμα
Κείμενο

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Αγαθά και υπηρεσίες
Γεωγραφία
Έσοδα
Κοινωνική ασφάλιση
Δημόσιο χρέος
Μισθωτός
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Συνταξιούχος
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Φορολογική πολιτική
ΑΕΠ
Δημοσιονομική πολιτική
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
ιδιωτικός τομέας
Δημοσιονομικά
Δαπάνη
Πληθωρισμός
Ιδιωτική επιχείρηση
Επένδυση
Μισθός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2002

A1S5_OikGraPro_F7T24

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.