δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Πρόσκληση

Ελλάς. Υπουργείο Ανάπτυξης. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς (EL)
Ελλάς. Υπουργείο Ανάπτυξης. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιώς (EL)
Ελλάς. Υπουργείο Ανάπτυξης. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά (EL)
Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιώς (EL)

Δισδιάστατο υλικό
Πρόσκληση

Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Προστασία του καταναλωτή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995-02-20

A1S4_ArthOmiSyn_F8Τ12

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.