Ομιλία του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Κώστα Σημίτη "Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ελληνική οικονομία. Στρατηγική ανάπτυξης, προβλήματα ΜΜΕ και κρατική πολιτική"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Ομιλία του Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας κ. Κώστα Σημίτη "Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην ελληνική οικονομία. Στρατηγική ανάπτυξης, προβλήματα ΜΜΕ και κρατική πολιτική"

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Ομιλία
Κείμενο

Επικοινωνία και μόρφωση
Πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαρκής εκπαίδευση
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
ΕΠΒ
Βιομηχανική υποδομή
Οικονομική ζωή
Παροχή υπηρεσιών
Πολιτική ζωή
διαρκής επιμόρφωση
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Εκσυγχρονισμός επιχείρησης
Λευκή Βίβλος
κοινοτική πρωτοβουλία
Περιφερειακή ανάπτυξη
Ευρωπαϊκή αναπτυξιακή πρωτοβουλία
Ανταγωνιστικότητα
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Επαγγελματική κατάρτιση
Πληροφόρηση
Γεωγραφία
κρατική πολιτική
διάθεση στην αγορά
Οικονομική ύφεση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ιδιωτική επένδυση
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης
Κυβερνητική πολιτική
Επιχειρησιακό πρόγραμμα
οικονομική κρίση
Εμπορία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995-02-12

A1S4_ArthOmiSyn_F8Τ16

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.