Σύγκριση τιμών και μισθών στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2002 (EN)
Σύγκριση τιμών και μισθών στην Ελλάδα και την Ευρωζώνη

Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
ΑΕΠ
Δημοσιονομική πολιτική
Πολιτική απασχόλησης
Γεωγραφία
Πολιτική τιμών
Απασχόληση και εργασία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Μισθός

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2002-01-21

A1S5_OikGraPro_F7T63

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)