Πρόταση για εφαρμογή νόμου τύπου Dutreil για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα- "Mon ambition: être le père du baby-boom des entreprises"- Création d'entreprise: forte hausse au premier semestre 2003

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Πρόταση για εφαρμογή νόμου τύπου Dutreil για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα- "Mon ambition: être le père du baby-boom des entreprises"- Création d'entreprise: forte hausse au premier semestre 2003

Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)

Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Σακελλαρίδη Χριστίνα (EL)
Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Άρθρο
Επιστολή
Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Επιχειρηματικό πνεύμα
Μικρομεσαία επιχείρηση
Γεωγραφία
Διεθνείς σχέσεις
Δίκαιο
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Πηγή δικαίου
Χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα

2003

A1S5_OikGraPro_F8T1

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.