Πρόταση για εφαρμογή νόμου τύπου Dutreil για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα- "Mon ambition: être le père du baby-boom des entreprises"- Création d'entreprise: forte hausse au premier semestre 2003

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Letter (EN)
Article (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
Πρόταση για εφαρμογή νόμου τύπου Dutreil για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα- "Mon ambition: être le père du baby-boom des entreprises"- Création d'entreprise: forte hausse au premier semestre 2003

Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)

Συγγραφέας συνοδευτικού υλικού: Σακελλαρίδη Χριστίνα (EL)
Παραλήπτης: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Άρθρο
Επιστολή
Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
Επιχειρηματικό πνεύμα
Μικρομεσαία επιχείρηση
Γεωγραφία
Διεθνείς σχέσεις
Δίκαιο
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Πηγή δικαίου
Χρηματοδότηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

French
Greek

2003

A1S5_OikGraPro_F8T1

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)