Ενδιάμεση έκθεση 2003: Κεφάλαιο ΙΙΙ: Οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα (3ο σχέδιο)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ενδιάμεση έκθεση 2003: Κεφάλαιο ΙΙΙ: Οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα (3ο σχέδιο)

χ.ο. (EL)

Παραλήπτης: Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Ισοζύγιο πληρωμών
Διεθνείς Οργανισμοί
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Καταναλωτικό αγαθό
Δείκτης τιμών
Εμπορικό ισοζύγιο
Πληθωρισμός
ΟΟΣΑ
Εμπόριο
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πετρέλαιο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Ιδιωτική επένδυση
Οικονομική πολιτική
ΑΕΠ
Κυβερνητική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Μακροοικονομία
Αγορά
ΔΝΤ
Επιχειρηματική στρατηγική
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-09-27

A1S5_OikGraPro_F8T7

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.