Ενδιάμεση έκθεση 2003: Κεφάλαιο ΙΙΙ: Οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα (3ο σχέδιο)

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2003 (EN)
Ενδιάμεση έκθεση 2003: Κεφάλαιο ΙΙΙ: Οι μακροοικονομικές εξελίξεις στην Ελλάδα (3ο σχέδιο)

χ.ο. (EL)

Παραλήπτης: Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
Ενέργεια
Ισοζύγιο πληρωμών
Διεθνείς Οργανισμοί
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Καταναλωτικό αγαθό
Δείκτης τιμών
Εμπορικό ισοζύγιο
Πληθωρισμός
ΟΟΣΑ
Εμπόριο
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πετρέλαιο
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Ιδιωτική επένδυση
Οικονομική πολιτική
ΑΕΠ
Κυβερνητική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Μακροοικονομία
Αγορά
ΔΝΤ
Επιχειρηματική στρατηγική
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2003-09-27

A1S5_OikGraPro_F8T7

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)