δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
"Πακέτο Φλωρίδη" (EL)

Σκουρής, Βασίλης (EL)
Skouris, Vassilis (EN)

Άρθρο
Κείμενο

Πολιτική ζωή (EL)
Πολιτική κρίση (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Economics (EN)
Political crisis (EN)
Social policy (EN)
Social questions (EN)
Politics (EN)
Economic policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

2003-06-26

A1S5_OikGraPro_F8T25

Το Έθνος, σ. 11
1996-2004 Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.