Εμπορική Τράπεζα - Credit Agricole: Πρόβλημα οι υποχρεώσεις για επικουρική ασφάλιση ακόμα και πριν την επιβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Εμπορική Τράπεζα - Credit Agricole: Πρόβλημα οι υποχρεώσεις για επικουρική ασφάλιση ακόμα και πριν την επιβολή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)

Δεν υπάρχει ακριβής αναφορά του ονόματος στο τεκμήριο. Η ταύτιση έχει προκύψει κατά την τεκμηρίωση.

Έκθεση
Κείμενο

ΟΑΕΔ
Διοικητική οργάνωση
Δίκαιο
Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων
Πολιτική ζωή
Δημοσιονομική πολιτική
Εμπορική Τράπεζα της Ελλάδος
ΟΓΑ
ΔΕΚΑ
Διεθνείς σχέσεις
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Δημοσιονομικά
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-06-09

A1S5_OikGraPro_F8T27

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

d
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.