ΜΜΕ: Απαντήσεις σε 6 ερωτήματα μετά τη Σύνοδο του ΠΑΣΟΚ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
ΜΜΕ: Απαντήσεις σε 6 ερωτήματα μετά τη Σύνοδο του ΠΑΣΟΚ

Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Εγγραφή εταιρείας στα μητρώα
ΟΑΕΔ
Κοινωνική ασφάλιση
ΚΥΕ
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικου Δυναμικού
εμπορικό μητρώο
Οικονομική πολιτική
Πολιτική ζωή
Φορολογική πολιτική
ΚΠΣ
Τουρισμός
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Υπουργείο Ανάπτυξης
Δημοσιονομική πολιτική
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Κοινωνικά θέματα
ΚΕΤΑ
Δημοσιονομικά
Μέσο ενημέρωσης

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-04-18

A1S5_OikGraPro_F8T37

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.