Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα με βάση τα τελευταία στοιχεία της Έκθεσης Συνοχής

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Περιφερειακή σύγκλιση στην Ελλάδα με βάση τα τελευταία στοιχεία της Έκθεσης Συνοχής

Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική ζωή
ΑΕΠ
Δημοσιονομική πολιτική
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Ευρωπαϊκή Ένωση
Περιφερειακή πολιτική
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-02-04

A1S5_OikGraPro_F8T42

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.