ΜΜΕ και Επιχειρηματικότητα- Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
ΜΜΕ και Επιχειρηματικότητα- Η επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα

Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Επιστολή
Παρουσίαση
Ομιλία
Κείμενο

Ταχυδρομεία και τηλεπικοινωνίες
Επικοινωνία και μόρφωση
Πολιτική απασχόλησης
Απασχόληση και εργασία
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οικονομική ζωή
Πολιτική ζωή
ΚΠΣ
Επιχειρηματικό πνεύμα
Υπουργείο Ανάπτυξης
Αναπτυξιακή πολιτική
Διεθνείς Οργανισμοί
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
ΟΟΣΑ
Ιδιωτική επιχείρηση
ΟΤΕ
Εκπαιδευτική πολιτική
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Πληροφόρηση
Γεωγραφία
Διοικητική οργάνωση
Δημόσια επιχείρηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Παραγωγή, τεχνολογία και έρευνα
Οικονομική πολιτική
Φορολογική πολιτική
ΥΠΑΝ
ΑΕΠ
Οικονομικός τομέας
Κυβερνητική πολιτική
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
ΟΗΕ
δημόσιος τομέας
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης
Αγορά
Χρηματοδότηση
ΟΝΕ
Ανταγωνισμός
Έρευνα
επιχειρηματικότητα
ιδιωτικός τομέας
Μέσο ενημέρωσης

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-04-12

A1S5_OikGraPro_F9T6

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.