δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)

Παραλήπτης: Χριστοδουλάκης, Νίκος Μ. (1952-) (EL)

Έκθεση
Κείμενο

δημόσιος τομέας
Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός
Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Απασχόληση και εργασία
Δημόσια επιχείρηση
Δημοσιονομικά
Οικονομική ζωή
Προϋπολογισμός
Τράπεζα
Υπάλληλος

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-10-15

A1S5_OikGraPro_F9T33

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.