Η χάρτα απόκλισης από τις δεσμεύσεις του Σημίτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η χάρτα απόκλισης από τις δεσμεύσεις του Σημίτη (EL)

Αναγνώστου, Στέφανος Β. (EL)
Anagnostou, Stefanos V. (EN)

Παραλήπτης: Χαρδούβελης, Γκίκας (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός (1996-2004 : Σημίτης) (EL)
Annotator: Greece. Prime Minister (1996-2004 : Simitis) (EN)
Recipient of letters: Hardouvelis, Gikas (EN)

Άρθρο
Κείμενο

Ηθική της πολιτικής ζωής (EL)
Περιφερειακές ανισότητες (EL)
Γυναίκα (EL)
Πολιτική απασχόλησης (EL)
Ένδεια (EL)
Δημόσιο χρέος (EL)
Απασχόληση και εργασία (EL)
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EL)
Νέα Δημοκρατία (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Γεωργικός τομέας (EL)
Εισόδημα (EL)
Δημόσια δαπάνη (EL)
Περιφερειακή πολιτική (EL)
Κοινωνική πολιτική (EL)
Εκπαιδευτική πολιτική (EL)
Πολιτική για την υγεία (EL)
Αγορά της εργασίας (EL)
Ευρωπαϊκή Ένωση (EL)
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν (EL)
Εκλογές (EL)
Διαφθορά (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Δημοσιονομική πολιτική (EL)
Εγκληματικότητα (EL)
Κοινοτικό πλαίσιο στήριξης (EL)
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία (EL)
Κοινωνικά θέματα (EL)
Ανεργία (EL)
Δημοσιονομικά (EL)
Agriculture, forestry and fisheries (EN)
Public debt (EN)
Corruption (EN)
Regional policy (EN)
Income (EN)
Labour market (EN)
Economic policy (EN)
Education policy (EN)
European Commission (EN)
Gross national product (EN)
Social policy (EN)
Health policy (EN)
Farming sector (EN)
Social questions (EN)
Regional disparity (EN)
Budget policy (EN)
New Democracy (Greece) (EN)
Employment and working conditions (EN)
Political morality (EN)
Woman (EN)
Public expenditure (EN)
Economics (EN)
Poverty (EN)
Finance (EN)
Unemployment (EN)
Election (EN)
European Union (EN)
Crime (EN)
Community support framework (EN)
Employment policy (EN)


Ελληνική γλώσσα

2003-09-03

A1S5_OikGraPro_F9T47

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.