Η χάρτα απόκλισης από τις δεσμεύσεις του Σημίτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2003 (EL)
Η χάρτα απόκλισης από τις δεσμεύσεις του Σημίτη

Αναγνώστου, Στέφανος Β. (1951-) (EL)

Παραλήπτης: Χαρδούβελης, Γκίκας Αγγ. (1955-) (EL)
Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Άρθρο
Κείμενο

Ηθική της πολιτικής ζωής
Περιφερειακές ανισότητες
Γυναίκα
Πολιτική απασχόλησης
Ένδεια
Δημόσιο χρέος
Απασχόληση και εργασία
Νέα Δημοκρατία
Οικονομική ζωή
Ευρωπαϊκή Επιροπή
ΚΠΣ
φτώχεια
Γεωργικός τομέας
Εισόδημα
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Δημόσια δαπάνη
Περιφερειακή πολιτική
Κοινωνική πολιτική
Εκπαιδευτική πολιτική
Πολιτική για την υγεία
Αγορά της εργασίας
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ακαθάριστο εθνικό προϊόν
Εκλογές
Διαφθορά
Οικονομική πολιτική
ΑΕΠ
Δημοσιονομική πολιτική
Εγκληματικότητα
Γεωργία, δασοκομία και αλιεία
Κοινωνικά θέματα
Ανεργία
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2003-09-03

A1S5_OikGraPro_F9T47

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.