Σταθεροποίηση, ανάπτυξη και οικονομική πολιτική

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareImage (EN)
Ephemera (EN)

1994 (EN)
Σταθεροποίηση, ανάπτυξη και οικονομική πολιτική (EL)

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (EL)
Athens University of Economics and Business. Department of Economic Science (EN)

Παραλήπτης: Σημίτης, Κωνσταντίνος (EL)
Υπογράφων: Αλογοσκούφης, Γεώργιος (EL)
Recipient of letters: Simitis, Costas (EN)
Signer: Alogoskoufis, Georgios (EN)

Δε δίνεται τίτλος στο τεκμήριο. Δίνεται σχετικός τίτλος κατά την τεκμηρίωση.

Δισδιάστατο υλικό
Πρόσκληση

Οικονομική σταθεροποίηση (EL)
Οικονομική ζωή (EL)
Οικονομική ανάπτυξη (EL)
Οικονομική πολιτική (EL)
Economics (EN)
Economic stabilisation (EN)
Economic policy (EN)
Economic development (EN)


Greek

1994-11-11

A1S4_ArthOmiSyn_F8Τ25

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)