Πιθανή Δευτερολογία στη Βουλή: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Πιθανή Δευτερολογία στη Βουλή: Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Οικονομικό Γραφείο Πρωθυπουργού (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Πολιτική απασχόλησης
Γεωγραφία
Εγγυημένο εισόδημα
Απασχόληση και εργασία
Κατώτατο εισόδημα επιβίωσης
Οικονομική ζωή
Εισοδηματική πολιτική
Πολιτική ζωή
Φορολογική πολιτική
Κυβερνητική πολιτική
Δημοσιονομική πολιτική
Πολιτικά κόμματα
Κοινωνικά θέματα
κατώτατο εγγυημένο εισόδημα
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004-01-27

A1S5_OikGraPro_F10T8

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο- Πρωθυπουργός (EL)
1996-2004 Prime Minister's Financial Office (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.