Βιβλίο ΟΝΕ- Τοποθέτηση του κ Gerrit Zalm, Υπουργού οικονομικών της Ολλανδίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2004 (EL)
Βιβλίο ΟΝΕ- Τοποθέτηση του κ Gerrit Zalm, Υπουργού οικονομικών της Ολλανδίας

χ.ο. (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική ζωή
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Αναπτυξιακή πολιτική
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
ΑΕγχΠ
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Δημοσιονομικά
Πληθωρισμός
Ecofin

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

2004-01-08

A1S5_OikGraPro_F10T24

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο (EL)
1996-2004 Financial Office (EN)

d
Ναι*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.