Βιβλίο ΟΝΕ- Τοποθέτηση του κ Gerrit Zalm, Υπουργού οικονομικών της Ολλανδίας

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareStudy (EN)
Report (EN)

2004 (EN)
Βιβλίο ΟΝΕ- Τοποθέτηση του κ Gerrit Zalm, Υπουργού οικονομικών της Ολλανδίας

χ.ο. (EL)

Συγγραφέας χειρόγραφων σχολίων: Ελλάς. Πρωθυπουργός της Ελλάδας. Κωνσταντίνος Σημίτης (EL)

Έκθεση
Κείμενο

Προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση
Γεωγραφία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Οικονομική ζωή
Οικονομική πολιτική
Οικονομική ανάπτυξη
Πολιτική ζωή
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Δημοσιονομική πολιτική
Αναπτυξιακή πολιτική
Κοινωνικά θέματα
ΟΝΕ
ΑΕγχΠ
Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν
Δημοσιονομικά
Πληθωρισμός
Ecofin

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

2004-01-08

A1S5_OikGraPro_F10T24

1996-2004 Οικονομικό Γραφείο (EL)
1996-2004 Financial Office (EN)

d
Ναι*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)