Ένδεκα στόχοι για την Ευρώπη των λαών: Πολιτικές κατευθύνσεις για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Ένδεκα στόχοι για την Ευρώπη των λαών: Πολιτικές κατευθύνσεις για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Ομιλία
Κείμενο

Γεωγραφία
Συναλλαγματική ισοτιμία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή πολιτική ένωση
Δημοκρατικό έλλειμμα
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Διακυβερνητική διάσκεψη (ΕE)
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ΟΝΕ
ΚΕΠΠΑ
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995-06-02

A1S4_ArthOmiSyn_F9Τ27

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.