Ένδεκα στόχοι για την Ευρώπη των λαών: Πολιτικές κατευθύνσεις για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996

 
This item is provided by the institution :
Simitis Foundation
Repository :
Simitis Foundation Repository  | repositories EKT
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1995 (EN)
Ένδεκα στόχοι για την Ευρώπη των λαών: Πολιτικές κατευθύνσεις για τη Διακυβερνητική Διάσκεψη 1996

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Ομιλία
Κείμενο

Γεωγραφία
Συναλλαγματική ισοτιμία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή πολιτική ένωση
Δημοκρατικό έλλειμμα
Οικονομική και Νομισματική Ένωση
Διακυβερνητική διάσκεψη (ΕE)
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
ΟΝΕ
ΚΕΠΠΑ
Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
Δημοσιονομικά

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Greek

1995-06-02

A1S4_ArthOmiSyn_F9Τ27

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)