δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Ομιλία στη Βουλή στις 9/5/95

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Πρακτικό
Κείμενο

ατμοηλεκτρικός σταθμός
Οικονομικές και εμπορικές συναλλαγές
Ενέργεια
Πρόσληψη
Σύμβαση έργων
Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Απασχόληση και εργασία
Βιομηχανία
Σταθμός παραγωγής ενέργειας
Τεχνικά επαγγέλματα
ΔΕΗ
τεχνικό προσωπικό

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995-05-09

A1S4_ArthOmiSyn_F9Τ29

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.