Εθνοκεντρικός προσανατολισμός και ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και της εσωτερικής πολιτικής : Εισαγωγικό σχόλιο στην εκδήλωση του Ι.ΣΤ.Α.Μ.Ε. Κώστα Σημίτη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1995 (EL)
Εθνοκεντρικός προσανατολισμός και ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της δικαιοσύνης και της εσωτερικής πολιτικής : Εισαγωγικό σχόλιο στην εκδήλωση του Ι.ΣΤ.Α.Μ.Ε. Κώστα Σημίτη

Σημίτης, Κωνσταντίνος Γ. (1936-) (EL)

Διοργανωτής συνάντησης: Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών "Ανδρέας Παπανδρέου" (EL)

Ανακοίνωση
Κείμενο

Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα
Διακυβερνητική διάσκεψη (ΕE)
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
ΕΚΑΧ
Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Διεθνείς σχέσεις
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκή συνεργασία

Ίδρυμα Κωνσταντίνου Σημίτη (EL)
Simitis Foundation (EN)

Ελληνική γλώσσα

1995-05-08

A1S4_ArthOmiSyn_F9Τ30

1985-1996 Άρθρα/ Ομιλίες/ Συνεντεύξεις (EL)
1985-1996 Artciles/Talks/Interviews (EN)

Όχι
d*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.